ફ્રીમાં આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર અરજી કેવી રીતે કરવી | ikhedut Portal | iKhedut Portal Registration | ખેડૂત લક્ષી યોજના લિસ્ટ 2023

ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના દરેક ખેડૂતોને અનેક પ્રકારના લાભો અને સેવા આપવા માટે i-ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022 શરૂ કરવામાં આવ્યું …

Read more

PM kisan 14th Installment : પ્રધાનમંત્રી કિસાન યોજના 14મોં હપ્તો, લિસ્ટ માં નામ છે કે નહિ અહીંથી જુઓ

PM kisan 14th Installment : ખેડૂતો એટલે અન્નદાતા કહેવાય છે.જેના કારણે માનવ જીવન ટકી રહ્યું છે. સરકાર ખેડૂતો માટે ઘણી …

Read more

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023: મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ, અરજી પ્રક્રિયા, સંપૂર્ણ માહિતી

Mafat Plot Yojana 2023, મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023: ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જમીનની માલિકી વિના ગરીબ ગ્રામીણ મજૂરો અને કારીગરો માટે …

Read more

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરવી । How To Online Ikhedut Portal Registration

ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના દરેક ખેડૂતોને અનેક પ્રકારના લાભો અને સેવા આપવા માટે i-ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022 શરૂ કરવામાં આવ્યું …

Read more

PM Kisan Beneficiary List 2023: યાદીમાં નામ હશે તો ખેડૂતોને 2000 રૂપિયા મળશે

PM Kisan Beneficiary List 2023: પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ પાત્ર …

Read more